12 x GRATIS MISTERY GUEST

 Algemeen  Reacties staat uit voor 12 x GRATIS MISTERY GUEST
jan 232013
 

In 2013 geeft Cultivate 12 keer een bezoek door een mistery guest met bijbehorende rapport weg. Een maal per maand bezoekt Cultivate een museum, evenement, symposium of andere georganiseerde bijeenkomst en rapporteert hierover aan de opdrachtgever. Voorafgaand aan het (onaangekondigde) bezoek worden de speerpunten besproken. De doelgroep, het doel en de ‘gevoelige punten’ worden in kaart gebracht en krijgen extra aandacht.

Na afloop wordt schriftelijk gerapporteerd en dit rapport wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Geïnteresseerd? Mail naar jolande.cultivate@gmail.com of bel 06 31743434.

 

Op naar 2013!

 Algemeen  Reacties staat uit voor Op naar 2013!
dec 182012
 

2012 is weer bijna ten einde. Een heavy jaar; maar ja, terugkijkend zijn ze dat allemaal. Blijkbaar kan ik niet tegen rust; als ik dreig in te kakken, verzin ik wel weer iets om me mee te vermaken. Mooi dat het vaak ook heel zinvolle dingen zijn!

Mijn deelname in de stichting Onterfd Goed is me uitstekend bevallen. Het is fijn werken met Kate en Dieuw en alle mensen die over de vloer komen in Den Bosch. De Gruyterfabriek is een super-plek en Jeroen en Clemens geven ons het gevoel onmisbaar te zijn. Dat laten we ons geen twee keer zeggen; dus hebben we een plan op stapel voor de komende jaren. Als dat gaat lukken blijven we nog wel even in DGF hangen……………………………….

De gemeente Eindhoven heeft het project More than Media genereus ondersteund en vraagt in ruil daarvoor een eindproduct van het studentenbedrijf in oktober 2013.  De contacten met Fontys, UvT en Sint Lucas lopen voorspoedig. Er gaan grote aantallen studenten aan de slag in januari en februari. Als mentoren / coaches / studentenbegeleiders heeft de nieuwe stichting CIA  (cultuur in aktie) Carla Bakker en Ralph van den Broeck bereid gevonden. Ralph voor de universitaire en HBO studenten, Carla voor HBO en MBO. Voor de VMBO studenten die na de zomervakantie aan de slag gaan zoeken we nog iemand. Het bestuur van CIA bestaat uit Ton Bruining (kennisontwikkeling), Marion van de Moosdijk (communicatie) en Joost Veuger (podium en events).

Het derde project is het Magic Circus. De directeur Maurice is ambitieus en heeft grootse plannen voor de toekomst. Mijn opdracht is om het circus over de drempel te helpen en klaar te maken voor die toekomst. Erfgoed op zijn mooist!!!!!

 

 

Onterfd Goed gaat goed

 Algemeen  Reacties staat uit voor Onterfd Goed gaat goed
nov 072012
 

In middels is Onterfd Goed helemaal gesetteld in de Gruyterfabriek. De herregistratie en ontzameling van de Scryptioncollectie is in volle gang. Veel uren van Cultivate zitten in het opzetten van adoptiemogelijkheden als een webshop, deelname aan de verzamelaarsbeurs en verkoop via Ebay. Voordat het zo ver is moeten alle objecten worden onderzocht, geregistreerd en gewaardeerd. Is het wel of geen Nederlands erfgoed? Er worden objecten geselecteerd om op een later moment te worden overgedragen aan andere collectiehoudende instellingen.

Er lopen verschillende projecten met externe partners. Cultivate is verantwoordelijk voor het project ‘Hoogachtend, xxx’ dat wordt opgezet met partner Peppelrode in Eindhoven. Er wordt gewerkt aan de uitvoering door studenten van Sint Lucas Boxtel en de stichting Verhalis.   http://www.onterfdgoed.nl/?page_id=434

 Het tweede project is ‘Snoepje van de week’. Mobiele vitrines worden geplaatst bij bedrijven, horeca of instellingen die een abonnement nemen. Elke maand of elke week wordt een nieuw object uit  de Scryptioncollectie in de vitrine geplaatst. Er is door middel van een QR-code bij elk object informatie in de vorm van een verhaal, film of afbeelding te vinden. Aan dit project wordt gewerkt door Patrick van Berkel van Cees en door de stagiaire van Onterfd Goed; Arina van Hal. Vorige week zijn de vitrines gepresenteerd tijdens het symposium van BKKC in de Brabant hallen in Den Bosch.

Onterfd Goed zoekt naar mogelijkheden om de expertise van de drie betrokken expert-bedrijven in te zetten voor andere collectie projecten. Dat het werk van Onterfd Goed voor sommigen echt nog te innovatief is blijkt zo nu en dan uit het afhaken van instellingen die vanuit hun traditionele werkwijze de stap naar op een nieuwe manier naar hun collectie kijken nog niet kunnen maken.

Daar tegenover staat dat vrijwel iedereen die we spreken van buiten het museale veld heel goed begrijpt wat Onterfd Goed doet en inziet dat het echt nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

Project More than Media van start

 Algemeen  Reacties staat uit voor Project More than Media van start
sep 102012
 

 

 

More than Media ligt op het snijvlak tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.                                   Een schooljaar lang werken studenten van verschillende opleidingen samen aan het thema ‘schriftcultuur en sociale media’ en daarmee aan de voorbereiding en productie van een cultureel evenement met het zelfde thema, voor een breed publiek.                                                       More than Media is een jaarlijks terugkerend, meerdaags event. Denk aan voorbeelden als Festival Mundial, de Parade of de Dutch Design Week: evenementen verspreid over verschillende locaties en met uiteenlopende activiteiten.

Jongeren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement. Zij maken het businessplan, sturen het traject in aanloop naar het event en geven er inhoud aan. Zij zijn ontwerpers en uitvoerders van back office, design, financiën, logistiek, P&O, horeca, productie, PR, beveiliging, entertainment, logistiek, ICT en alles wat er nodig is om een event vlekkeloos te laten verlopen.

In het eerste jaar heeft More than Media een beperkte omvang; in dat jaar zal aan huisstijl, marketing en de eerste opzet voor de organisatie worden gewerkt. Er zullen meer partners worden gezocht uit cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Dit jaar wordt afgesloten met een presentatie voor media, politiek en publiek met een aantal voorbeelden van activiteiten van het evenement, waardoor het concept bekendheid krijgt.                                                                                                                             In het tweede en derde jaar zullen het leertraject en het event steeds worden geëvalueerd en opgeschaald. Na deze aanloopperiode staat het event in zijn volle omvang en draait minimaal break even. Een breed publiek komt dan kijken naar media-installaties, theater, tentoonstellingen, workshops en andere producten van studenten én de sfeer proeven. Het wordt ‘the place to be’ voor jongeren in Brabant.

In 2011 heeft een groot aantal vooraanstaande onderwijsinstellingen en bedrijven uit verschillende disciplines en markten te kennen geven te willen participeren in More than Media. Hun professionals begeleiden de studenten op alle mogelijke praktische vlakken. De docenten van de partnerinstellingen kunnen uren vrijmaken voor de didactische begeleiding. Door interdisciplinair te werken, leren universitaire studenten, studenten van HBO, MBO en VMBO om samen te werken. De nieuwe  inzichten op gebied van onderwijsinnovatie worden voortdurend getoetst door onderwijsdeskundigen, samen met studenten uit dit vakgebied.

More than Media is innovatief doordat het een ongekend groot aantal studenten de kans geeft om op een nieuwe manier te leren; van professionals én van elkaar. Docenten leren op een andere manier te kijken naar onderwijs. Het event legt aan een breed publiek uit wat communicatie via sociale media voor onze samenleving betekent. More than Media produceert niet vóór studenten maar daagt jongeren uit om gezamenlijk iets te creëren waarmee zij de samenleving laten zien waartoe ze in staat zijn. Door deze manier van participeren worden zij ‘eigenaar’ van More than Media.

Het project More than Media zorgt voor:

  • De mogelijkheid om de cultuur en de betekenis van schrift en sociale media onder de aandacht te brengen op een manier die jongeren aanspreekt.
  • Een uitzonderlijk groot aantal leerwerkplekken en stageplekken van hoge kwaliteit.
  • Een solide basis voor leren in een doorlopende leerlijn en leren met en van elkaar in een bedrijf waarvan je mede-eigenaar bent.
  • Nieuwe inzichten van docenten en onderwijsinstellingen als het gaat om het verlaten van 1.0  leren en 1.0 organisaties op weg naar 2.0 en 3.0 leren.
  • Een positief beeld van cultuur en onderwijs, door te  laten zien dat beiden bereid en in staat zijn te innoveren en intensief samen te werken, met elkaar én met het bedrijfsleven.

 

More than Media

 Algemeen  Reacties staat uit voor More than Media
aug 072012
 

De handtekening is gezet en de gemeente Eindhoven heeft besloten het studentenproject More than Media te ondersteunen. Vanwege de vertraagde start gaan niet per september, maar per december de eerste studentengroepen aan de slag in Brabant. In de maanden voor de zomervakantie van 2013 zijn de eerste resultaten te zien. De studenten hebben dan zelf een organisatie opgezet die als doel heeft een bescheiden evenement met als thema ‘communicatie’ te organiseren.

Een aantal groepen van sint Lucas in Boxtel heeft in het afgelopen studiejaar al voorstellen voor de huisstijl gemaakt. De definitieve versie wordt binnenkort gepresenteerd.

In de komende maanden worden verschillende opleidingen benaderd voor samenwerking in More than Media.

Onterfd Goed naar Den Bosch

 Algemeen  Reacties staat uit voor Onterfd Goed naar Den Bosch
apr 102012
 

frontzijde locatie de Gruyterfabriek vanaf de binnenplaats

Inmiddels is Onterfd Goed statutair opgericht. Alle zaken lopen. Er zijn vijf bestuurders en we zoeken nog naar een zesde. De projecten staan in de startblokken en de eerste studenten werken al aan de grote lijnen daarvan. Per 1 april is Marije steun en toeverlaat op gebied van de bedrijfshuishouding; onze officemanager. Afgelopen vrijdag hebben we onze eerste ‘stagiair’ verwelkomd; Sjoerd (Willem de Kooning Academie) gaat zich buigen over de uitstraling van ons nieuwe onderkomen in de Gruyterfabriek in Den Bosch.

Komend weekend de eerste verkoopronde op de verzamelaarsbeurs in Utrecht. Twee tafels vol met kleine objecten, die als eerste zijn geselecteerd om te worden afgestoten.

Op 1 september van dit jaar moet het depot op de huidige locatie leeg worden opgeleverd. Dat betekent dat we vanaf 1 mei vier maanden hebben om in te richten en te verhuizen.

Brabants Dagblad over Scryption collectie

 Algemeen  Reacties staat uit voor Brabants Dagblad over Scryption collectie
apr 032012
 

Collectie Scryption wordt ontmanteld

maandag 02 april 2012 | 16:25

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
Jeroen van Eijndhoven/PVE ;Scrytion sloot in januari vorig jaar de deuren in Tilburg.Jeroen van Eijndhoven/PVE ;Scrytion sloot in januari vorig jaar de deuren in Tilburg.

TILBURG – Het bestuur van Scryption heeft besloten de stichting te ontbinden. De middelen ontbreken om de collectie van het museum voor schriftelijke communicatie te beheren en de activiteiten voort te zetten.

Dat heeft het bestuur maandag bekendgemaakt. Meer dan een jaar is onderhandeld met de gemeenten Tilburg en Eindhoven, maar volgens het bestuur is nergens steun gevonden.

Scryption heeft, zoals in de statuten was vastgelegd, de collectie teruggegeven aan de fraters van Tilburg, de oorspronkelijke eigenaars. De fraters hebben echter niet genoeg mensen en deskundigheid om de collectie te beheren. Daarom hebben zij besloten die over te dragen aan de stichting Onterfd Goed. Die heeft als doel de collectie zorgvuldig te ontmantelen. Stukken die niet mogen ontbreken in de ‘Collectie Nederland’ worden aangeboden aan musea.

Het hele afstotingstraject van de Scryption-collectie duurt naar verwachting anderhalf jaar.

Het museum sloot in januari vorig jaar de deuren in Tilburg, nadat de gemeente de subsidie had stopgezet.© Brabants Dagblad 2012, op dit artikel rust copyright.

Stichting Onterfd Goed onthult activiteiten

 Algemeen  Reacties staat uit voor Stichting Onterfd Goed onthult activiteiten
apr 022012
 

Het bestuur van Scryption heeft besloten de stichting te ontbinden bij gebrek aan middelen om de collectie te beheren en de activiteiten voort te zetten. Meer dan een jaar lang heeft het bestuur gesproken met de gemeentes Tilburg en Eindhoven, maar geen steun gevonden.

Zoals statutair was vastgesteld heeft Scryption de collectie teruggegeven aan de fraters van Tilburg, de oorspronkelijke eigenaars. Omdat het de fraters ontbreekt aan de benodigde mankracht en deskundigheid om deze collectie te beheren, hebben zij ervoor gekozen hem over te dragen aan de nieuwe stichting Onterfd Goed. Deze stichting heeft ten doel de collectie zorgvuldig te ontmantelen. Allereerst wordt per deelcollectie en veelal op objectniveau onderzocht of het Nederlands erfgoed betreft. Objecten waarvan vast komt te staan dat ze niet in ‘de Collectie Nederland’ mogen ontbreken zullen worden aangeboden aan Nederlandse musea. Schenkingen waaraan voorwaarden zijn verbonden zullen waar mogelijk volgens die voorwaarden worden behandeld, eventueel in overleg met de schenker.

Gedurende het hele afstotingstraject dat naar verwachting anderhalf jaar zal duren, is de totale, steeds kleiner wordende collectie voor iedereen zichtbaar.  Met een deel van de objecten worden activiteiten ontwikkeld om aandacht te genereren voor de problemen die ontstaan door het huidige cultuurbeleid. De Scryption collectie is niet de laatste collectie die verloren dreigt te gaan. Stichting Onterfd Goed vraagt musea nog eens kritisch naar hun eigen –vaak overvolle-  depots te kijken en samen te werken aan een weloverwogen nationale collectie. Aan publiek en politiek vragen we onder andere hóe de Collectie Nederland er uit moet zien, wat we er mee moeten doen en wie de kosten voor beheer en tentoonstellen moet betalen.

De opbrengst van de verkoop van de Scryption collectie aan musea, verzamelaars en liefhebbers wordt gebruikt om culturele initiatieven en projecten te ondersteunen.

Vanaf maandag 2 april gooit de Stichting Onterfd Goed de ramen open. De pers wordt op verzoek geïnformeerd en een aantal projecten die voor een groot deel door studenten en jongeren worden ontwikkeld en uitgevoerd gaan van start. Volg ons op de website: www.onterfdgoed.nl waar ook de collectieregistratie kan worden bekeken in een overzichtelijke database, die wekelijks wordt aangevuld.

 

Stichting Onterfd Goed

 Musea, Onterfd Goed  Reacties staat uit voor Stichting Onterfd Goed
mrt 182012
 

Op donderdag 15 maart hebben Kathy, Dieuwertje en ik bij de notaris onze handtekeningen gezet. De stichting Onterfd Goed is een feit. Voor de eerste weken hebben wij de portefeuilles verdeeld, maar onze nieuwe voorzitter, Theo van Oeffelt staat al te trappelen van ongeduld. Zodra we ook een penningmeester en een secretaris hebben laten we de papieren bij de kamer van Koophandel aanpassen. Een zeskoppig bestuur wordt het. De notaris schudde het hoofd, want vond dat het een oneven aantal moet zijn, maar wij zijn eigenwijs…………………………….

In de komende week is Kathy druk met een ander project en werken Dieuwertje en ik aan de collectieregistratie, de voorbereidingen voor de verzamelaarsbeurs in Utrecht en aan onze ‘coming-out’.

Op maandag 2 april om 11.00 uur wordt op Radio 1 ons eerste gezamenlijke intervieuw uitgezonden en in die week gaan we in gesprek met stakeholders en media.

Het wordt hard werken, maar we hebben er alle drie ongelooflijk veel zin in. De reacties van mensen die we spreken zijn zonder uitzondering enthousiast, iedereen begrijpt direct wat we willen bereiken. Probleem is dat ons plan zo innovatief en bijzonder is dat de juridische en fiscale regelgeving kandidaat bestuurders afschrikt. Ondanks onze dubbele check van wetten en regels, blijven mensen het ‘eng’ vinden om met een collectie aan de slag te gaan en om onze -door fiscalisten goedgekeurde- directeuren/bestuurders/ondernemers-constructie te ondersteunen.

 

Scryptioncollectie

 Algemeen, Innovatie, Musea, Nederlandse musea  Reacties staat uit voor Scryptioncollectie
feb 272012
 

Sinds onze samenwerking in het project Time machine voor ASML hebben Kathy Marchand (Bouwkate) en Dieuwertje Wijsmuller (CCC) en ik het plan ‘iets’ te doen met de Scryptioncollectie. Het bestuur van de stichting Scryption heeft besloten de collectie terug te geven aan de fraters van Tilburg zodat de stichting kan worden beeindigd. Er is immers geen uitzicht meer op activiteiten door het ontbreken van zo’n beetje alles behalve een gedreven bestuur.

De collectie staat in Tilburg opgeslagen en verliest per maand aan waarde. Deels doordat hij niet meer wordt beheerd, deels door de marktwerking. Erfgoed staat in een minder goed daglicht dan een aantal jaren geleden en verzamelaars zijn massaal aan het verkopen op veilingen en internet.

replica

Hammond

 

 

 

 

 

Kate, Dieuwertje en ik (DKJ) hebben besloten de collectie over te nemen om er vervolgens activiteiten mee te ontwikkelen. Op die manier wordt de collectie onttrokken aan de museale regelgeving en krijgen we meer armslag. De opzet van dit plan is om de politiek en de samenleving te laten zien dat er iets moet veranderen in ons cultuurbeleid willen we niet nog veel meer Nederlands erfgoed ‘onterven’ en op straat zetten. De Scryptioncollectie ‘valt nu in handen’ van drie mensen met een gedegen museale achtergrond, maar had op de lange termijn evengoed in bezit van een commerciele partij kunnen komen.

Inmiddels is de koop gesloten, de papieren worden opgemaakt en begin maart getekend. DKJ heeft een nieuwe stichting in het leven geroepen; Stichting Onterfd Goed, waarvoor de notaris aan het werk is en op dit moment bestuursleden worden benaderd.

Er wordt gezocht naar een ruimte van 200 tot 300 m2 waar de collectie kan worden opgeslagen en waar we kunnen werken aan onderzoek en registratie. De totale collectie zal in een ‘open depot opstelling’ voor iedereen toegankelijk zijn en er worden activiteiten rond de collectie georganiseerd. Denk aan projecten waarbij technische leerlingen onder leiding van deskundigen typemachines restaureren of kunstenaars die afgeschreven machines beschilderen of verwerken tot nieuwe objecten. Er worden debatten en lezingen georganiseerd met als thema: Waarde van erfgoed. Wat te bewaren?, Hoe gaan we om met erfgoed? Wat mag erfgoed kosten, of moet het iets opleveren?

We hebben inmiddels een groot aantal cultuurprofessionals gesproken en zonder uitzondering steunen zij ons initiatief en willen op de hoogte gehouden worden of zelfs aanhaken. Zo links en rechts horen we zelfs dat er meer collecties in gevaar komen in de toekomst…………………..

 

 

 

© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha