verslag nieuwjaarsreceptie 2011 NMV

 Algemeen  Reacties staat uit voor verslag nieuwjaarsreceptie 2011 NMV
feb 112011
 

Onze goed bezochte nieuwjaarsreceptie in het Tropenmuseum gaf een perfect beeld van de contrasten die 2011 gaat bieden. De sfeer was opperbest, de zin in het nieuwe jaar spatte er vanaf. Reikhalzend werd uitgekeken naar nieuwe, mooie tentoonstellingen en belangrijke aankopen voor de collectie. Heropeningen staan voor de deur, zelfs enkele her-dopingen (Amsterdam Museum, Museum Rotterdam). En iedereen heeft terecht goede hoop op weer hogere bezoekcijfers.

Onder al het feestgedruis waren ook andere geluiden te horen. Bezuinigingen hangen in de lucht. Voor de één nog theorie, voor de ander al praktijk: gastheer Lejo Schenk meldde in zijn welkom dat hij net die middag het nieuws had ontvangen dat het Tropenmuseum voor 2011 € 2 miljoen moet snijden. Eerder die dag was ik zelf in Tilburg bij het Scryption, waarvoor het doek definitief is gevallen, maar dat toch nog bezoek kreeg van de jury van de Micheletti Award, de Europese prijs voor techniekmusea. Over contrast gesproken.

Siebe Weide

http://www.museumvereniging.nl/Landingspagina/Museumberichten2011/nr1januari2011/Contrastrijkjaar.aspx

 

algemene ledenvergadering NMV januari 2011

 Algemeen  Reacties staat uit voor algemene ledenvergadering NMV januari 2011
feb 112011
 

uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Museum Vereniging:

Hier stonden de overheidsbezuinigingen op cultuur centraal. Met de verkiezingen voor provinciale staten op komst, stelde directeur Siebe Weide dat pas daarna met enige zekerheid te zeggen zal zijn in hoeverre ook musea in de regio getroffen worden.

Marieke  van Schijndel, gastvrouw en co-directeur van het Catharijnenconvent, stelde een retorische, politieke vraag: “Hoeveel musea zouden we in Nederland eigenlijk willen hebben?” Raven antwoordde met een welgemeend advies bezuinigingsdrift te weerstaan door als cultureel veld toch vooral samen op te trekken en niet door verdeeldheid de aandacht van de politiek te verspelen. “Want dan zal deze staatssecretaris niet reageren.”
Dit verklaart ook de ‘geheime’ tafel van zes culturele organisaties, waaronder Siebe Weide als bestuurslid van de Federatie Cultuur (werkgeversorganisaties in de cultuur), die achter gesloten deuren een strategie bepalen. Juist vanwege die strategische redenen kon Weide niet teveel onthullen op het hierover uitgelekte bericht in NRC Handelsblad.
Wél dat men in het ‘zichtbare’ een vuist maakte maar dat achter de schermen in alle openheid, een ‘andere taal’ gesproken wordt:  ”Duwen en trekken is nu eenmaal onderdeel van het politieke spel.”
Zorgelijk is dat een museum als het Scryption niet om inhoudelijke redenen wegbezuinigd werd door de gemeente Tilburg maar dat dit een willekeurig besluit blijkt, zoals de verantwoordelijke wethouder toegaf. De Museumvereniging wil zich daarom tegen dergelijke ‘beleidsarmoede’ keren en onderzoeken of juridische stappen genomen kunnen worden. Gevreesd wordt namelijk dat het Scryption een ongewenst precedent zal kunnen scheppen.
Piet Barendse bracht namens de vereniging verslag uit van het gestarte meldpunt voor met opheffen bedreigde musea. Zij kunnen hiervoor een uitgebreide vragenlijst invullen, waarvoor de bevindingen collega-musea kunnen helpen. Het feit dat zich sinds het begin in november ‘slechts tien ‘ musea zich meldden suggereert ten onrechte dat het wel meevalt. In breder perspectief schetste Barendse de grote bezuinigingen in Noord-Holland en Groningen. Particuliere of bedrijfsmusea – BAT met het Tabaksmuseum  in Groningen, Kunstlicht in de Kunst in Eindhoven, het Waterleidingmuseum in Utrecht en MuZIEum in Nijmegen sloten hun deuren reeds.
CODA en MuseumgoudA zien zich geconfronteerd met 40% bezuinigingen. Vanuit de zaal meldde Diana Wind (Stedelijk Museum Schiedam) dat er voor haar museum niets anders op zit dan de van 10 tot 15% oplopende bezuinigingen van 2011 naar 2012 uit de variabele lasten te halen. Een berekening van Bureau Berenschot wees uit dat het museum hiervoor voor 15% gedwongen ontslagen moet doorvoeren. Deze ‘vaste’ medewerkers bestaan voor een belangrijk deel uit mensen die via een sociale regeling bij het museum werken. Daardoor is ook sprake van een verlies aan sociaal-maatschappelijk kapitaal.

http://www.museumvereniging.nl/Landingspagina/Museumberichten2011/nr2februari2011/ALV.aspx

© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha