Het bestuur van Scryption heeft besloten de stichting te ontbinden bij gebrek aan middelen om de collectie te beheren en de activiteiten voort te zetten. Meer dan een jaar lang heeft het bestuur gesproken met de gemeentes Tilburg en Eindhoven, maar geen steun gevonden.

Zoals statutair was vastgesteld heeft Scryption de collectie teruggegeven aan de fraters van Tilburg, de oorspronkelijke eigenaars. Omdat het de fraters ontbreekt aan de benodigde mankracht en deskundigheid om deze collectie te beheren, hebben zij ervoor gekozen hem over te dragen aan de nieuwe stichting Onterfd Goed. Deze stichting heeft ten doel de collectie zorgvuldig te ontmantelen. Allereerst wordt per deelcollectie en veelal op objectniveau onderzocht of het Nederlands erfgoed betreft. Objecten waarvan vast komt te staan dat ze niet in ‘de Collectie Nederland’ mogen ontbreken zullen worden aangeboden aan Nederlandse musea. Schenkingen waaraan voorwaarden zijn verbonden zullen waar mogelijk volgens die voorwaarden worden behandeld, eventueel in overleg met de schenker.

Gedurende het hele afstotingstraject dat naar verwachting anderhalf jaar zal duren, is de totale, steeds kleiner wordende collectie voor iedereen zichtbaar.  Met een deel van de objecten worden activiteiten ontwikkeld om aandacht te genereren voor de problemen die ontstaan door het huidige cultuurbeleid. De Scryption collectie is niet de laatste collectie die verloren dreigt te gaan. Stichting Onterfd Goed vraagt musea nog eens kritisch naar hun eigen –vaak overvolle-  depots te kijken en samen te werken aan een weloverwogen nationale collectie. Aan publiek en politiek vragen we onder andere hóe de Collectie Nederland er uit moet zien, wat we er mee moeten doen en wie de kosten voor beheer en tentoonstellen moet betalen.

De opbrengst van de verkoop van de Scryption collectie aan musea, verzamelaars en liefhebbers wordt gebruikt om culturele initiatieven en projecten te ondersteunen.

Vanaf maandag 2 april gooit de Stichting Onterfd Goed de ramen open. De pers wordt op verzoek geïnformeerd en een aantal projecten die voor een groot deel door studenten en jongeren worden ontwikkeld en uitgevoerd gaan van start. Volg ons op de website: www.onterfdgoed.nl waar ook de collectieregistratie kan worden bekeken in een overzichtelijke database, die wekelijks wordt aangevuld.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha