More than Media ligt op het snijvlak tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.                                   Een schooljaar lang werken studenten van verschillende opleidingen samen aan het thema ‘schriftcultuur en sociale media’ en daarmee aan de voorbereiding en productie van een cultureel evenement met het zelfde thema, voor een breed publiek.                                                       More than Media is een jaarlijks terugkerend, meerdaags event. Denk aan voorbeelden als Festival Mundial, de Parade of de Dutch Design Week: evenementen verspreid over verschillende locaties en met uiteenlopende activiteiten.

Jongeren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement. Zij maken het businessplan, sturen het traject in aanloop naar het event en geven er inhoud aan. Zij zijn ontwerpers en uitvoerders van back office, design, financiën, logistiek, P&O, horeca, productie, PR, beveiliging, entertainment, logistiek, ICT en alles wat er nodig is om een event vlekkeloos te laten verlopen.

In het eerste jaar heeft More than Media een beperkte omvang; in dat jaar zal aan huisstijl, marketing en de eerste opzet voor de organisatie worden gewerkt. Er zullen meer partners worden gezocht uit cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Dit jaar wordt afgesloten met een presentatie voor media, politiek en publiek met een aantal voorbeelden van activiteiten van het evenement, waardoor het concept bekendheid krijgt.                                                                                                                             In het tweede en derde jaar zullen het leertraject en het event steeds worden geëvalueerd en opgeschaald. Na deze aanloopperiode staat het event in zijn volle omvang en draait minimaal break even. Een breed publiek komt dan kijken naar media-installaties, theater, tentoonstellingen, workshops en andere producten van studenten én de sfeer proeven. Het wordt ‘the place to be’ voor jongeren in Brabant.

In 2011 heeft een groot aantal vooraanstaande onderwijsinstellingen en bedrijven uit verschillende disciplines en markten te kennen geven te willen participeren in More than Media. Hun professionals begeleiden de studenten op alle mogelijke praktische vlakken. De docenten van de partnerinstellingen kunnen uren vrijmaken voor de didactische begeleiding. Door interdisciplinair te werken, leren universitaire studenten, studenten van HBO, MBO en VMBO om samen te werken. De nieuwe  inzichten op gebied van onderwijsinnovatie worden voortdurend getoetst door onderwijsdeskundigen, samen met studenten uit dit vakgebied.

More than Media is innovatief doordat het een ongekend groot aantal studenten de kans geeft om op een nieuwe manier te leren; van professionals én van elkaar. Docenten leren op een andere manier te kijken naar onderwijs. Het event legt aan een breed publiek uit wat communicatie via sociale media voor onze samenleving betekent. More than Media produceert niet vóór studenten maar daagt jongeren uit om gezamenlijk iets te creëren waarmee zij de samenleving laten zien waartoe ze in staat zijn. Door deze manier van participeren worden zij ‘eigenaar’ van More than Media.

Het project More than Media zorgt voor:

  • De mogelijkheid om de cultuur en de betekenis van schrift en sociale media onder de aandacht te brengen op een manier die jongeren aanspreekt.
  • Een uitzonderlijk groot aantal leerwerkplekken en stageplekken van hoge kwaliteit.
  • Een solide basis voor leren in een doorlopende leerlijn en leren met en van elkaar in een bedrijf waarvan je mede-eigenaar bent.
  • Nieuwe inzichten van docenten en onderwijsinstellingen als het gaat om het verlaten van 1.0  leren en 1.0 organisaties op weg naar 2.0 en 3.0 leren.
  • Een positief beeld van cultuur en onderwijs, door te  laten zien dat beiden bereid en in staat zijn te innoveren en intensief samen te werken, met elkaar én met het bedrijfsleven.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha