In middels is Onterfd Goed helemaal gesetteld in de Gruyterfabriek. De herregistratie en ontzameling van de Scryptioncollectie is in volle gang. Veel uren van Cultivate zitten in het opzetten van adoptiemogelijkheden als een webshop, deelname aan de verzamelaarsbeurs en verkoop via Ebay. Voordat het zo ver is moeten alle objecten worden onderzocht, geregistreerd en gewaardeerd. Is het wel of geen Nederlands erfgoed? Er worden objecten geselecteerd om op een later moment te worden overgedragen aan andere collectiehoudende instellingen.

Er lopen verschillende projecten met externe partners. Cultivate is verantwoordelijk voor het project ‘Hoogachtend, xxx’ dat wordt opgezet met partner Peppelrode in Eindhoven. Er wordt gewerkt aan de uitvoering door studenten van Sint Lucas Boxtel en de stichting Verhalis.   http://www.onterfdgoed.nl/?page_id=434

 Het tweede project is ‘Snoepje van de week’. Mobiele vitrines worden geplaatst bij bedrijven, horeca of instellingen die een abonnement nemen. Elke maand of elke week wordt een nieuw object uit  de Scryptioncollectie in de vitrine geplaatst. Er is door middel van een QR-code bij elk object informatie in de vorm van een verhaal, film of afbeelding te vinden. Aan dit project wordt gewerkt door Patrick van Berkel van Cees en door de stagiaire van Onterfd Goed; Arina van Hal. Vorige week zijn de vitrines gepresenteerd tijdens het symposium van BKKC in de Brabant hallen in Den Bosch.

Onterfd Goed zoekt naar mogelijkheden om de expertise van de drie betrokken expert-bedrijven in te zetten voor andere collectie projecten. Dat het werk van Onterfd Goed voor sommigen echt nog te innovatief is blijkt zo nu en dan uit het afhaken van instellingen die vanuit hun traditionele werkwijze de stap naar op een nieuwe manier naar hun collectie kijken nog niet kunnen maken.

Daar tegenover staat dat vrijwel iedereen die we spreken van buiten het museale veld heel goed begrijpt wat Onterfd Goed doet en inziet dat het echt nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha