In 2013 geeft Cultivate 12 keer een bezoek door een mistery guest met bijbehorende rapport weg. Een maal per maand bezoekt Cultivate een museum, evenement, symposium of andere georganiseerde bijeenkomst en rapporteert hierover aan de opdrachtgever. Voorafgaand aan het (onaangekondigde) bezoek worden de speerpunten besproken. De doelgroep, het doel en de ‘gevoelige punten’ worden in kaart gebracht en krijgen extra aandacht.

Na afloop wordt schriftelijk gerapporteerd en dit rapport wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Geïnteresseerd? Mail naar jolande.cultivate@gmail.com of bel 06 31743434.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha