Samenvatting van het gesprek van Annette Gaalman met John Jaspers, Centrum Kunstlicht in de Kunst, Eindhoven, en Jolande Otten, Scryption, Tilburg

Scryption is gesloten, omdat de gemeentelijke subsidie werd beëindigd en andere fondsen zich toen ook terugtrokken. De schrik was groot, want de gemeente was tevreden over het museum en heeft het besluit genomen omdat het onderdeel was in het coalitieakkoord, dat in zijn geheel een hamerstuk was. Het Centrum Kunstlicht in de Kunst is gesloten vanwege een subsidiestop (op advies van een externe commissie ingehuurd door de Gemeente Eindhoven om het culturele veld van die stad door te meten) en het kwijtraken van de huisvesting. Jaspers heeft de LAMO en de procedure afstoting van Spectrum bestudeerd, maar deze zijn bedoeld voor het afstoten van een deel van de collectie. Verder voerde Jaspers gesprekken met het ICN en de Vereniging Rembrandt en zocht hij naar precedenten. Slechts één keer eerder is een museum ontmanteld, namelijk het Museum voor het IJkwezen in 2002. Jaspers heeft een commissie ingesteld, die een projectplan heeft gemaakt dat is aangenomen door het bestuur. Er is een decision tree gemaakt en er zijn taxaties uitgevoerd. De missie, namelijk het bevorderen van lichtkunst in brede zin, is als uitgangspunt genomen voor de afstotingsoperatie. Doel is de collectie als geheel of in clusters onder te brengen bij andere musea. Jaspers is hiervoor in gesprek met Duitse musea. Het alternatief is verkopen en met de verkregen middelen het oprichten van een Cultuurfonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor het verkopen van kunst is gekozen om deze te veilen. Jaspers heeft contact met vijf veilinghuizen.

Otten kreeg slechts twee maanden de tijd om de collectie over te brengen naar een kleiner extern depot. De collectiebeheerder meldde zich ziek omdat de emotionele belasting te groot was en Otten heeft met vrijwilligers en twee museumconsulenten de collectie beter in kaart gebracht. Een deel is afgestoten en de kerncollectie verhuisd. Het huurcontract van het depot is voor maximaal 2 jaar. Wat er dan gebeurt is onzeker. Otten raadt andere musea aan de collectieregistratie op orde te hebben. Wat zij miste is expertise op het gebied van ontmanteling. Het lijkt haar verstandig hiervoor een commissie of comité op te richten. Jaspers beveelt het rapport van het Museum voor het IJkwezen en de checklist die het LCM voorbereidt aan.

http://www.museumvereniging.nl/LinkClick.aspx?fileticket=gSZitTZ2Dho%3D&tabid=274

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha