MISTERY GUEST

 

MISTERY GUEST VOOR MUSEA EN CULTURELE EVENEMENTEN

Bezoekers zijn van groot belang voor musea en evenementen, die meer en meer afgerekend worden op publieksbereik. Bovendien heeft het publiek steeds meer keuze in het overweldigende aanbod van andere vormen van vrijetijdsbesteding. De tijd dat een bezoeker het aanbod van curatoren, programmamakers en directeuren voor zoete koek slikte ligt ver achter ons. De inhoud en vormgeving van uw producten zijn belangrijker dan ooit, maar ook de ‘totaalbeleving’ bepaalt hoe een bezoek aan uw museum of event wordt ervaren.

BEZOEK

Het is voor u van groot belang om te weten hoe uw organisatie presteert op gebied van presentaties, klantgerichtheid en service. Onze mistery guests benaderen uw medewerkers op verschillende manieren: als bezoeker, als vraagsteller per email, als potentiele schenker of sponsor, of als klant van uw horecagelegenheid of shop. Wij kunnen uw museum of event laten bezoeken door een  individuele bezoeker, door gezinnen met kinderen of door groepen volwassenen of kinderen, al naar gelang uw doelgroep.

RAPPORTAGE

Cultivate rapporteert schriftelijk en -indien gewenst- daarnaast mondeling in een gesprek van 2 uur. De rapportage bevat standaard een groot aantal onderdelen, en kan worden uitgebreid met uw speciale vragen of aandachtsgebieden. Bij elke score wordt een motivatie gegeven, zodat u inzicht krijgt in de oorzaken van sterke en zwakke punten.

 

 

© 2013 Cultivate Suffusion theme by Sayontan Sinha